top of page

Plannen in 2019

Structuurvisie 2012-2025

In 2019 is het nieuwe winkelcentrum opgeleverd en is de buitenruimte aangepakt. Toen zijn er plannen opgeleverd om van het grasveld rond Koningshoek/Uiverlaan een mooi park te maken. 

Dit is nog bevestigd door het college. 

Hieronder staat een schetsonderwerp.

En de vragen en antwoorden van vragen van de PvdA.

In 2012 is de structuurvisie 2012-2015 vastgesteld. Deze visie heeft een grote status, legt de plannen voor de lange termijn vast en geeft een visie om concrete plannen uit te werken. In deze visie staat dat er in het gebied 100 appartementen moeten komen. Dat is toch wel anders dan de plannen die nu voorliggen met 500 woningen en de plannen van 2019. Hieronder staat het document. 

image.png
image001 (1).png
image002 (1).png
image003.png
bottom of page