top of page
WhatsApp Image 2023-12-13 at 10.48.40.jpeg

Bewoners Organisatie Bouwplannen Koningshoek

lees op deze site info over de (bouw)plannen rond de Koningshoek vanuit de bewoners Organisatie
WhatsApp Image 2023-12-13 at 10.55.11.jpeg

Aan de aanwonenden van de nieuwbouw 

naast en rond de Koningshoek in Maasluis 

 Maassluis,  december 2023 

Beste buren, 

 

De gemeente Maassluis is gestart met een bouwtraject op de parkeerterreinen en grasvelden naast de Koningshoek en Metrostation Maassluis-West. Deze appartementsgebouwen komen te staan tegenover woningen aan de Uiverlaan, Logger, Koningshoek, Hoeker en Merellaan.  

De (voorlopige) plannen laten zien dat men voornemens is tot 21 meter (7 verdiepingen) hoog te bouwen met een grote dichtheid. De gemeente sprak in 2019 over het aanleggen van een mooi park op het huidige grasveld en eerder in haar structuurvisie over het aanleggen van groenvoorzieningen en 100 appartementen in deze omgeving als de ideale inrichting. Nu wil men over 375 tot 500 woningen bouwen, dus véél meer. De gemeente claimt subsidie voor het volle aantal van 500, dus wij verwachten dat het “vol” gaat worden in onze buurt. 

De voorlopige schets die de gemeente ons laat zien (te zien op de foto hier rechts boven) baart ons ernstig zorgen.

Er worden grote blokken neergezet die dicht op de bestaande bouw worden geplaatst. Er komen geen parkeervoorzieningen voor de 500 woningen, er gaat juist parkeerruimte af.  Men wijkt sterk af van de eerdere plannen en bouwt de buurt dicht. En zo zijn er nog heel wat bedenkingen. 

 

De gemeente is op dit moment bezig om de inspraak van de buurt in te regelen. Zij spreekt van “georganiseerde bewoners” die gaan participeren in het traject. Ons leek het goed om samen als eerste betrokkenen het initiatief te nemen en alle omwonenden te organiseren en samen te laten werken. Samen staan we sterker. 

 

Met deze brief willen we je vragen of je aan ons initiatief mee wilt doen. Ons doel daarbij is om de grote ambities van de gemeente onze belangen niet (onredelijk) te laten schaden.  Wij hebben een website opgezet waar je alle op dit moment bekende en beschikbare informatie kunt vinden van de bouwplannen: BouwplannenKoningshoek.nl 

 

Op deze site kan je jezelf aanmelden en ook kan je aangeven of je actief mee wilt doen. Dat kan zo gewenst ook met het formulier dat bij deze brief zit. Nadat we de aanmeldingen binnen hebben zullen we een inventarisatie starten van de bezwaren en wensen en gaan we als groep van bewoners onze acties en communicatie plannen. We willen het tempo erin houden. 

 

We gaan ervan uit dat de gemeente serieus wil inventariseren welke bezwaren er leven, met de intentie om deze zoveel mogelijk in redelijk overleg weg te nemen. Indien de gemeente niet voldoende tegemoet komt aan onze bezwaren dan is het mogelijk dat onze organisatie (wij allen dus) zich juridisch laat bijstaan en procedures gaat opstarten. Ook het vaststellen en verhalen van planschade komt dan in zicht. Indien we juridische of andere kosten willen gaan maken dan doen we dat natuurlijk na overleg en samen met de deelnemers.  

 

Dus voor nu: doe mee en meld je bij ons aan! We zijn ook per mail bereikbaar als bpkoningshoek@gmail.com

Vragen kan je ook individueel stellen aan de initiatiefnemers hieronder: 

 

                 

Wim van den Bosch Logger 24     -   WvdBosch@itmsupport.nl

Rik Verspeek Logger 22                 -   Rik@verspeek.org

         

We zien je reactie graag tegemoet! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bewonersorganisatie Bouwplannen Koningshoek 

in het nieuws

Agenda

Thema avond gebiedsvisie station west - parkeren stadhuis

13-02-2024

20:00 - 22:00 uur

Raadsvergadering Gebiedsvisie Station West - Parkeren Stadhuis

05-03-2024

bottom of page